نویسنده = براتی، ناصر
هوش محیط‌زیستی، رویکرد کل‌گرایانه رابطه انسان- محیط

دوره 13، شماره 30، خرداد 1399، صفحه 213-225

10.22034/aaud.2019.183282.1860

ناصر براتی؛ بابک داریوش؛ فاطمه دستیار؛ مینا براتی