نویسنده = �������� ������������������ ������
گونه‌شناسی و تحلیل پایداری لرزه‌ای طاق‌های شهر تاریخی ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/aaud.2023.352656.2691

سعید حسن پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری


بازنمائی محتوای کیفیت‌های محیطی میادین قاجاری شهر تهران

دوره 15، شماره 38، خرداد 1401، صفحه 217-234

10.22034/aaud.2022.339570.2658

فاطمه فتوحی اهل؛ احد نژاد ابراهیمی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ یاسر شهبازی