کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه فرهنگی محله‌محور: یک واکاوی کیفی به روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

10.22034/aaud.2023.391741.2777

مریم جنگ زرگری؛ اسماعیل کاووسی؛ حبیب صبوری خسروشاهی