کلیدواژه‌ها = بافت تاریخی
الگوهای کالبدی و معماری همسایگی در بافت تاریخی دزفول (اصول معماری همسایگی و ابزارهای معمارانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22034/aaud.2023.354887.2697

محمد امین عامری؛ حامد حیاتی