کلیدواژه‌ها = نحو فضا
بهینه‌سازی طراحی فضایی ایستگاه‌های مترو شهری با استفاده از روش نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/aaud.2023.360784.2716

مسعود حق لسان


تأثیر حیاط در شکل‌گیری پیکربندی خانه‌های سنتی ایران در کاشان

دوره 13، شماره 30، خرداد 1399، صفحه 43-55

10.22034/aaud.2020.133667.1554

مینا حاجیان؛ سعید علی‌تاجر؛ محمد جواد مهدوی نژاد