کلیدواژه‌ها = محله
بررسی ارتباط پیکربندی فضایی و وضعیت توسعه‌یافتگی محلات شهر اصفهان

دوره 13، شماره 31، شهریور 1399، صفحه 225-239

10.22034/aaud.2020.75543.1083

امیر محمد معززی مهرطهران؛ محمد سعید ایزدی؛ محمد مسعود


ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد محله‌های سنتی ایران، نمونه موردی: محله سنگ‌سیاه شیراز

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 35-54

سیده مهسا عبدالله زاده؛ محمود ارژمند؛ احمد امین پور


شناخت و تحلیل مسائلِ طراحی محیط معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (در گستره قرآن و روایات)

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 119-135

عبدالحمید نقره کار؛ مهدی حمزه نژاد؛ صدیقه معین مهر


بررسی میزان رضایتمندی سکونتی در محله سهیل تهران

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 259-273

مهدی حاجی حسینی؛ پویان شهابیان


بررسی تأثیر بزرگراه بر ساختار اجتماعی محله های شهری: نمونه موردی محله های فدک و کرمان تهران

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 373-382

اسماعیل شیعه؛ سمانه جلیلی صدرآباد؛ سمیه جلیلی صدرآباد