کلیدواژه‌ها = رضایتمندی
تأثیر کیفیت بازشوها در رضایتمندی از محرمیت در مجموعه های مسکونی، نمونه موردی: مجموعه مسکونی شوشترنو

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 157-168

هاشم هاشم نژاد؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ امین اله احدی


میزان رضایتمندی ساکنان محله نارمک از فضاهای باز و تسهیلات عمومی محیط مسکونی

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 45-59

حسام جواهرپور؛ سیدباقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی