کلیدواژه‌ها = ترجیحات محیطی
شباهت‌های ادراک شناختی بزرگسالان بر مبنای جنسیت

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 279-292

فاطمه بی‌نیاز؛ تکتم حنایی


ترجیحات محیطی مردم برای طراحی فضای رهاشده زیر پل‌های شهری

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 225-235

آزاده لک؛ مینا رمضانی