کلیدواژه‌ها = Environmental Psychology
تحلیل موضوعی و ترسیم نقشه‌ی دانش پژوهش‌های روان‌شناسی محیط

دوره 15، شماره 41، اسفند 1401، صفحه 71-88

10.22034/aaud.2023.230012.2198

فاطمه زارعی حاجی‌آبادی؛ مهدی حمزه نژاد؛ غلامحسین معماریان


بررسی عناصر کالبدی ایستگاه‌های راه‌آهن با رویکرد اصول روانشناسی محیطی

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 115-122

شادی نظریان؛ لیدا بلیلان اصل


نقش محیط های ساخته شده در سلامت روان

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 101-109

مریم طباطبائیان؛ مینا تمنایی