کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
پهنه‌بندی تراکم ساختمانی حوزه جنوب‌غربی شهر مشهد

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 333-346

فهیمه مرزبان؛ مجتبی رفیعیان؛ سید مسلم سیدالحسینی


ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تأکید بر پایداری، مورد مطالعاتی: محدوده سرشور و چهنو شهر مشهد

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 347-359

نونا مسگرانی؛ محمد اجزا شکوهی؛ براتعلی خاکپور؛ محمدرضا نقصان محمدی


بررسی وضعیت پایداری طرحهای آماده سازی از نظر ابعاد کالبدی و اجتماعی، نمونه موردی: شهرک گلستان کلانشهر شیراز

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 277-288

مهیار اردشیری؛ افروز فلاح منشادی؛ الهام فلاح منشادی؛ حیدر عباسی


تعیین ظرفیت قابل تحمل واقعی مسجد شیخ لطف الله اصفهان

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 67-79

شادی فروغی؛ سعیده جعفری


ارزیابی ابعاد کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: منطقه 8 شهر کرج

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 307-321

ولی الله ربیعی فر؛ غلامرضا حقیقت نائینی؛ فریبا قرایی


نقش پیوستگی فضاهای سبز در هویت بخشی طبیعی به شهر (مورد مطالعاتی شهرکرد)

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 315-321

اسماعیل شیعه؛ حسین مشرف دهکردی