کلیدواژه‌ها = تصویر ذهنی
اصول سازماندهی مؤثر بر ایجاد تصاویر ذهنی بینندگان در باغ شاهزاده ماهان

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 79-90

فاطمه شبخ اسدی؛ مرضیه کاظم زاده؛ هاشم هاشم نژاد


ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد از دیدگاه گردشگران

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 333-342

علی سلطانی؛ علی دشتی؛ احسان بابایی؛ محمد قضایی