کلیدواژه‌ها = شکل شهر
تعداد مقالات: 3
1. تبیین مؤلفه‌های هویت کالبدی شهر سنتی ایرانی

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 231-246

طاهره نصر


2. فراتحلیلی بر حساسیت رفتار سفر (وسیله سفر) نسبت به شکل شهر

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 383-408

محمود محمدی؛ محمود قلعه نوئی؛ عنایت اله میرزایی


3. خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 223-238

سید عبدالهادی دانشپور؛ مصطفی عباس زادگان؛ هومن قهرمانی