کلیدواژه‌ها = شکل شهر
فراتحلیلی بر حساسیت رفتار سفر (وسیله سفر) نسبت به شکل شهر

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 383-408

محمود محمدی؛ محمود قلعه نوئی؛ عنایت اله میرزایی


خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 223-238

سید عبدالهادی دانشپور؛ مصطفی عباس زادگان؛ هومن قهرمانی