کلیدواژه‌ها = Iran
تبیین معیارهای سنجش «هویت» در بررسی تطبیقی سیر تحول معماری معاصر کشورهای هند، ژاپن و ایران

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 1-11

فهیمه اسمعیلی؛ امید دژدار؛ محمدمهدی زبرجدیان


Integrity Evaluation in Conservation of Amir-chakhmagh Square in Yazd, Iran

دوره 11، شماره 24، آذر 1397، صفحه 15-27

Somayeh Fadaei Nezhad Bahramjerdi؛ Pirouz Hanachi