کلیدواژه‌ها = مسجد
تحلیل پیوستگی فضایی در مساجد تاریخی به کمک نظریه چیدمان فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/aaud.2023.364135.2722

محسن افشاری؛ فرهاد چگنی


الگوشناسی مصلی های معاصر ایران و آسیب شناسی مفهومی آن ها براساس راهبردهای فقه شیعه

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 41-57

مهدی حمزه نژاد؛ پریا سعادت جو؛ شهاب الدین رمضانی


الگویابی تشخصِ عناصر مذهبی در شهر مزارهای ایران

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 201-216

مهدی حمزه نژاد؛ فرزاد زرین قلم