کلیدواژه‌ها = فضاهای شهری
خوانش بصری گرافیک محیطی درفضاهای شهری با تأکید بر نقاشی دیواری، نمونه موردی: تهران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 107-118

حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سلمان وحدت


پالت رنگی، تکنیک طراحی منظر رنگی شهرها

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 163-172

جهانشاه پاکزاد؛ کاوه عین اللهی


بررسی کیفیت پل های عابر پیاده منطقه 3 شهر تبریز

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 83-91

رحمت محمدزاده