کلیدواژه‌ها = زلزله
گونه‌شناسی و تحلیل پایداری لرزه‌ای طاق‌های شهر تاریخی ماسوله

دوره 16، شماره 44، آذر 1402، صفحه 91-110

10.22034/aaud.2023.352656.2691

سعید حسن‌پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری