کلیدواژه‌ها = Meaning
تعداد مقالات: 9
1. مؤلفه‌های خصایص ترجیحی ساکنان مسکن در پژوهش‌های ساختار معنایی و ابزار-غایت

دوره 13، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 1-23

سعید اکبری؛ عبدالمجید نورتقانی؛ مهدیه پژوهان فر


3. مطالعه تطبیقی کارکردهای تمثیل با رویکرد بیان معنا در معماری ایرانی

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 81-98

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ حسن علی پورمند


5. Promoting the Sense of Place Attachment through Enplaning the Meaning of Place in the Open Space of Aseman-e-Tabriz Residential Complex

دوره 12، شماره 26، بهار 1398، صفحه 15-30

Maryam Eskandari؛ Lida Balilan Asl؛ Dariush Sattarzadeh


7. رویکردی تحلیلی بر تأثیر اندیشه ها در معماری و شهرسازی (تحلیل تطبیقی اندیشه های فلسفی و حکمی)

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 173-183

محمدرضا پورجعفر؛ منصور یگانه؛ مریم فراهانی


8. Investigating the Effect of Tall Buildings on Tehran City Landscape

دوره 8، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 81-89

Ali Yaran