کلیدواژه‌ها = فرهنگ
بررسی تطبیقی تأثیر فرهنگ بر ورودی خانه‌های قاجاری گیلان و مازندران

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 237-249

حسنا ورمقانی؛ حسین سلطان‌زاده؛ سید عطااله طاهایی


ریشه های گسست و گم گشتگی فرهنگی در معماری معاصر ایران

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 103-112

منوچهر معظمی؛ عیسی حجت


طرحواره‌ ذهنی، فضای شهری، خلاقیت

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 303-315

حمیدرضا پارسی؛ بهراد فرمهینی فراهانی


کندوکاوی در انگاره های فرهنگی قوم کرد جهت طراحی فضاهای شهری مطلوب

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 181-193

محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان؛ سید علیرضا ارباب زادگان هاشمی


جستاری در راستای تعیین معیارهای طراحی بدنه شهری با توجه به فرهنگ قوم ترکمن

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 195-208

محمدرضا پورجعفر؛ فرخنده جوهری