کلیدواژه‌ها = جنسیت
شباهت‌های ادراک شناختی بزرگسالان بر مبنای جنسیت

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 279-292

فاطمه بی‌نیاز؛ تکتم حنایی


نگرش روانشناختی به نقش جنسیت در قابلیت‌های ادراک فضای معماری

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 85-94

رفیعه للحج؛ میرسعید موسوی