کلیدواژه‌ها = تهران
سنجش بهره وری سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر تهران با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 281-289

شهریار افندی زاده؛ سیدمحمد سیدحسینی؛ امیرحسین سلاحورزی


خوانش بصری گرافیک محیطی درفضاهای شهری با تأکید بر نقاشی دیواری، نمونه موردی: تهران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 107-118

حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سلمان وحدت


تحلیلی بر الگوی استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهر تهران و ضرورت‌های مکان‌گزینی در ارتباط با جهانی‌شدن

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 343-353

رامین ساعد‌موچشی؛ کرامت‌اله زیاری؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ رحمت‌‌اله فرهودی


ارزیابی رابطه دوسویه نوع کاربری اراضی بر پراکندگی و فراوانی جرم در منطقه 12 شهرداری شهر تهران

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 357-367

ابوالفضل مشکینی؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ اکرم تفکری


نورپردازی عرصه های همگانی شهری و حضورپذیری زنان(مطالعه موردی: پارک ساعی تهران)

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 93-100

مصطفی بهزادفر؛ سمیه جلیلی صدرآباد؛ سمانه جلیلی صدرآباد