کلیدواژه‌ها = Energy efficiency
Energy Efficiency Policies in Urban Planning System, The Case of Iran

دوره 10، شماره 20، آذر 1396، صفحه 49-62

Peyman Khodabakhsh؛ Samira Mashayekhi؛ Pooria Khodabakhsh


Analyzing the Impact of Service Accessibility Enhancement on Urban Energy Efficiency Based on GIS Network Analysis

دوره 7، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 159-175

Peyman Khodabakhsh؛ Samira Mashayekhi؛ Behzad Malekpour Asl


بررسی امکان سنجی تاثیر فرم و تراکم بلوکهای مسکونی بر مصرف انرژی شهر، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد

دوره 4، شماره 6، شهریور 1390، صفحه 107-116

مجتبی رفیعیان؛ آرمان فتح جلالی؛ هاشم داداش پور