کلیدواژه‌ها = معماری بومی
تحلیل عملکرد شناشیر بیرونی با توجه به نقش آن در سایه‌اندازی

دوره 15، شماره 38، خرداد 1401، صفحه 63-74

10.22034/aaud.2021.245271.2317

مرجان سلیمان زاده؛ شاهین حیدری؛ بهروز محمدکاری


همگونی کالبدی زیستگاهها فارغ از ارتباطات قومی (بررسی تطبیقی کالبدی روستای میمند کرمان و مساوردی کلرادو)

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 111-126

محمدرضا عطایی همدانی؛ امیر نیک نفس؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


گونه شناسی ساختار کالبدی-کارکردی معماری مسکونی استان گلستان

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 1-15

حسین سلطان زاده؛ مازیار قاسمی نیا