کلیدواژه‌ها = رشت
سنجش دلبستگی به مکان و نحوه تأثیر مقیاس مکانی بر آن در بافت‌های مختلف شهری، مورد مطالعاتی: شهر رشت

دوره 14، شماره 35، شهریور 1400، صفحه 299-310

10.22034/aaud.2020.217274.2098

مهیار منصف؛ علی اکبر سالاری پور؛ نورالدین عظیمی؛ سامان ابی زاده؛ نادر زالی


سنجش نقش خاطره جمعی در فرآیند احیای خانه‌ها و بافت قدیمی ساغریسازان رشت

دوره 12، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 131-144

10.22034/aaud.2019.92455

محمود عنانهاد؛ حمزه غلامعلی‌زاده؛ فرزانه اسدی ملک‌جهان


بررسی نقش عوامل اجتماعی و کالبدی بر احساس امنیت شهروندان در شهر رشت

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 131-142

نورالدین عظیمی؛ نجمه کرمی؛ فاطمه عطابخش