کلیدواژه‌ها = حس تعلق
سنجش نقش خاطره جمعی در فرآیند احیای خانه‌ها و بافت قدیمی ساغریسازان رشت

دوره 12، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 131-144

10.22034/aaud.2019.92455

محمود عنانهاد؛ حمزه غلامعلی‌زاده؛ فرزانه اسدی ملک‌جهان


جایگاه اصالت درمرمت بافت

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 271-283

محمد مسعود؛ عیسی حجت؛ شهریار ناسخیان