دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تبیین و تحلیل رابطه‌ی سلسله‌مراتب و حس‌حضور در کالبد معماری اسلامی مساجد مکتب اصفهان (نمونه‌های موردی: مسجد آقانور، مسجد حکیم و مسجد امام اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22034/aaud.2022.316802.2583

نگار ناصری؛ محمدرضا بمانیان؛ منصور یگانه


تبیین بی عدالتی های اجتماعی در آموزش معماری ایران مبتنی بر نظریه تعلیم و تربیت انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22034/aaud.2023.320221.2595

مهدی قائم پناه؛ غلامحسین معماریان؛ اصغر محمدمرادی


تبیین اثر تجربه زیسته بر عملکرد قلمرویی ساکنین در قلمرو ثانویه افراد (از نگاه متخصصین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/aaud.2023.353521.2692

سمانه حسین آبادی؛ شهرام پوردیهیمی؛ بهرام صالح صدق پور


تحلیل مروری فرآیند معماری محاسباتی عملکردی (PCA)با تأکید بر عوامل عملکردی و کالبدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22034/aaud.2024.355338.2698

محمدصادق طاهرطلوع دل؛ امید حیدری پور


مبادی تحولات در الگوی خانه های تهران (دوره های پهلوی اول، دوم و پس از انقلاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402

10.22034/aaud.2023.361773.2715

مرضیه سادات احمدنژاد؛ سیروس باور؛ ندا ضیابخش


پیاده روی در شهر: استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در جهت ارزیابی قابلیت پیاده مداری در فضای باز عمومی شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/aaud.2023.362677.2717

طاهره عدالت سروستانی؛ محمد مسعود؛ گلرخ کوپایی


تبیین تأثیرات گونه های انعطاف پذیری بر تطابق عملکردی مجتمع خدمات شهری به هنگام مدیریت بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22034/aaud.2024.362734.2718

نیکتا شریفی؛ نیلوفر نیک قدم


بررسی رویه های مرتبط با تدوین، بررسی و تصویب مصوبات در شورای اسلامی شهرها، نمونه موردی: مصوبه"زیست شبانه" در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402

10.22034/aaud.2023.363491.2720

زهرا نژادبهرام؛ سید حسین میرزاده


تحلیل پیوستگی فضایی در مساجد تاریخی به کمک نظریه چیدمان فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/aaud.2023.364135.2722

محسن افشاری؛ فرهاد چگنی


تحلیل رابطۀ حس مکان دوران کودکی و ذائقۀ معماری بزرگ‌سالی نمونۀ موردی:دانشجویان معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1402

10.22034/aaud.2023.367048.2731

احمد علی ایرجی؛ مهدی زندیه؛ محمد صادق فلاحت؛ رضا سامه


عوامل موثر در ارتقاء خلاقیت کودکان 3-6 سال در فضاهای باز آموزشی بر اساس مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22034/aaud.2023.370496.2734

ریحانه سادات طباطبایی یگانه؛ مینو شفائی؛ فرهنگ مظفر؛ بهرام صالح صدق پور


بازشناسی «سازمان فضایی پلان» و «فنون ساخت» در کالبد ابنیه ی تاریخی شهر حوضدار سیستان به استناد منابع تاریخی و مطالعات باستان شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22034/aaud.2023.371289.2735

ابوالفضل حیدری؛ جمشید داوطلب؛ ندا ناصری؛ مریم فتحی


تبیین نقش مولفه های کالبدی محیط آموزشی بر انگیزش به یادگیری دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1402

10.22034/aaud.2023.364524.2726

فاطمه افرند خلیل آباد؛ فرح حبیب؛ فرشته حبیب


بررسی تطبیقی مولفه های حس مکان در پلهای تاریخی ایران (نمونه موردی: پل ها در مسیر زاینده رود از سرچشمه تا تالاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402

10.22034/aaud.2023.365642.2727

شیدا کرجانی؛ شبنم اکبری نامدار؛ مریم سینگری؛ حسن ستاری ساربانقلی


معنا شناسی پدیده راه تاریخی در ایران با تأکید بر زمینه های شکل گیری و توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22034/aaud.2024.370867.2739

الهام حاجی نیلی؛ اصغر محمدمرادی؛ غلامحسین معماریان


مقایسه تطبیقی نقش آموزش مبتنی بر مشارکت‌محوری در راستای افزایش خلاقیت دانشجویان در دروس نظری و عملی کارشناسی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22034/aaud.2024.365265.2725

مهدی احد زاده؛ احمدرضا کشتکار قلاتی؛ غلامحسین ناصری؛ ودیعه ملاصالحی


تعیین ساختار فضایی همسایگی مبتنی بر تامین رفتار قلمروپایی با بهره‌گیری از منطق نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22034/aaud.2023.391720.2775

خاطره همتی؛ محسن فیضی؛ نصر اسلامی مجاوری


تطابق معیارهای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و سامانه ارزیابی DGNB در ارزیابی نمونه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/aaud.2023.395698.2784

فرهاد احمدنژاد؛ مریم یکتا حشکوایی


ارزیابی رابطه بین حس تعلق به مکان و تصویر ذهنی در بدنه‌های شهری، مطالعه موردی: خیابان امام خمینی اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402

10.22034/aaud.2023.396757.2787

نسرین محمدی ایرلو؛ روح اله رحیمی؛ وحید وزیری


تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه فرهنگی محله‌محور: یک واکاوی کیفی به روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

10.22034/aaud.2023.391741.2777

مریم جنگ زرگری؛ اسماعیل کاووسی؛ حبیب صبوری خسروشاهی


رابطه سبک‌های یادگیری فلدر-سیلورمن با عملکرد دانشجویان در دروس نظری و طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/aaud.2023.394397.2789

محمدآزاد احمدی؛ آزاده معارفی؛ امیر طیبی؛ کوروش مؤمنی


بررسی تحولات ساختار فضایی شهر تهران و تاثیر طرح توسعه محور پیاده بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/aaud.2024.402903.2796

لیلا مقیمی؛ پیروز حناچی؛ سمیه فدائی نژاد بهرامجردی


الگوهای موثر در شکل گیری و تکامل فضایی مدارس ایران در دوره سلجوقی و مدارس متکامل پس از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/aaud.2023.405617.2800

منصوره محسنی؛ اسلام کرمی


توانمندسازی: مدل مرمت و احیای پایدار بافت‌های تاریخی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/aaud.2024.406112.2802

محمود نیکدست؛ بهمن ادیب زاده؛ مرجان خانمحمدی


"افزایش بهره وری انرژی و کاهش آلایندگی در طراحی کارخانه های سیمان در ایران: رویکردی مبتنی بر LEED"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/aaud.2024.421739.2833

پویا اقبالیان؛ وحید قبادیان؛ مهناز محمودی زرندی