سازمان دهی فضایی مکان های عمومی در سکونتگاه های تپه ماهوری، نمونه موردی: تپه های سنندج

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 35-48

بختیار بهرامی؛ سید حسین بحرینی؛ داراب دیبا


ترسیم نظام سه رنگه معماری ایرانی در اصفهان عصر صفوی بر مبنای تئوری سه گونای عرفان شهودی هند

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 35-52

مریم محمد قلی پور؛ قدسیه اکبری باصری


تبیین تجربه فضای مساجد جامع آذربایجان‌شرقی مبتنی بر نظریه اتمسفر فضا

دوره 14، شماره 35، شهریور 1400، صفحه 25-39

10.22034/aaud.2020.209198.2042

شهره باقرزاده کثیری؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ اکرم حسینی؛ سید مهدی سیدالماسی


معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمان های جمعی شهری

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 27-39

سیدبهشید حسینی؛ محسن کاملی


The Technology of Qomi-poosh Vaults in Iranian Traditional Architecture

دوره 5، شماره 8، شهریور 1391، صفحه 33-42

Farhad Tehrani؛ Fahime Yari؛ Mostafa Shamshirband؛ Alireza Tavakoli


Users’ Perception and Evaluation of Environmental Functions: Developing a Conceptual Model

دوره 8، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 33-43

Mohammad Jalili؛ Alireza Einifar؛ Gholamreza Talischi


طراحی الگوریتمیک "پالکانه" برای افزایش بهره مندی از نور روز در ساختمان

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 35-52

ابوالفضل گنجی خیبری؛ داراب دیبا؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ آزاده شاهچراغی


ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد محله‌های سنتی ایران، نمونه موردی: محله سنگ‌سیاه شیراز

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 35-54

سیده مهسا عبدالله زاده؛ محمود ارژمند؛ احمد امین پور


تأثیر فناوری های نوین نورپردازی در درک آثار معماری معاصر ایران (با تکیه بر روش افتراق معنایی)

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 37-43

محمدجواد مهدوی نژاد؛ موحد صیامی نمین؛ وحیدرضا ابوالصدق


ارتقاء کارکرد سرمایشی و تهویه ای بنا با استفاده از اجزاء پیش آمده پوسته های خارجی

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 39-49

زهرا سخندان سرخابی؛ محمدعلی خانمحمدی