گونه‌شناسی فضایی در بازار تبریز مبتنی بر منظر صوتی

دوره 15، شماره 41، اسفند 1401، صفحه 269-280

10.22034/aaud.2023.266838.2400

بیتا شفائی؛ عباس غفاری؛ مرتضی میرغلامی


مطالعه تطبیقی مولفه های امنیت در مسکن دزفول با روش کری واک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22034/aaud.2023.249943.2319

احمد صراف زاده؛ بهزاد وثیق؛ محمد دیده بان