اصول اخلاقی انتشار مقاله

از کلیه افراد فعال در مجله (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی، ویراستار و ناشر)، داوران گرامی و نویسندگان محترم انتظار می‌رود نسبت به اصول اخلاقی نشریه پایبند باشند.

 

اصول اخلاقی مربوط به مجله

1- کلیه حقوق اعم از چاپ، تکثیر، نسخه برداری و .... برای نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر محفوظ است.

2- نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است.

3- مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات و حق چاپ و تکثیر را برای خود محفوظ می‏دارد.

4- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانتدار می‌بایست کاملاً محرمانه باشد و در هر زمانی از آن محافظت شود.

 

اصول اخلاقی مربوط به نویسندگان

1- مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده کنند و روش و رویکرد خود را ذکر و داده ها را به صورت صحیح گزارش کنند.

3- نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول و همکاران و نیز ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله را رعایت کنند.

4- نویسندگان از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و دادن اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری کنند.

5- از نویسنده  درخواست می شود در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه  و معرفی نماید.

6- ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.

 

اصول اخلاقی مربوط به داوران

1- داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

الف) عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ... .

ب) داوری همراه با تأخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... .

2- داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه‌ای و غیرعلمی در داوری مقالات خودداری کند.

3- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

4- داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود را نمی‌بایست برای داوری قبول کنند.

5- کلیه نتایج دریافت شده از داوران گرامی در مجله محفوظ و صرفا در اختیار عوامل نشریه (مدیر مسئول، سردبیر و در صورت لزوم اعضای هیات تحریریه) جهت بررسی و تصمیم‌گیری قرار می گیرد.