داوران

اسامی داوران

سمت/ سازمان/ درجه علمی

نام داور

استادیار/ پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران/ فوق دکتری معماری

مریم غروی الخوانساری

استادیار/ پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران/ دکتری معماری

سید یحیی اسلامی

استادیار/ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر/ دکتری برنامه ریزی روستایی گرایش منظر

لیلا کوکبی

استاد/ دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس/ دکتری معماری

محمدجواد مهدوی نژاد

استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

بهزاد ملک پور اصل

استاد/ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران/ فوق لیسانس معماری

غلامحسین معماریان

دانشیار/ دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس/ دکتری فناوری های نوین

محمود نصیری انصاری

دانشیار/ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ دکتری شهرسازی

محمود رضایی

استادیار/ پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران/ دکتری شهرسازی

نعیمه رضایی

استاد/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ دکتری معماری مسکن

علی یاران

استادیار/ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی/ دکتری معماری

مریم آزموده

استادیار/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی/ دکتری حقوق عمومی

وحید آگاه

استادیار/ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ دکتری معماری اسلامی

فرهاد احمدنژاد

استادیار/ دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران/ دکتری معماری

فریال احمدی

استادیار/ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان/ دکتری شهرسازی

رضا احمدیان

دانشیار/ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران/ دکتری معماری

احمد اخلاصی

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، شهرری

علیرضا استعلاجی

دانشیار/ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر شیراز/ دکتری معماری

علی اسدپور

استادیار/ دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد/ دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نجما اسمعیل پور

استادیار/ دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران/ دکتری پژوهش هنر

محمد اعظم زاده

استادیار/ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان/ دکتری معماری

محسن افشاری

استادیار/ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی/ دکتری معماری

سید رحمان اقبالی

استادیار/ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی/ دکتری معماری

حسن اکبری

استادیار/ دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد/ دکتری شهرسازی

رضا اکبری

استادیار/دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین/ دکتری معماری

فریبا البرزی

استاد/ دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران/ دکتری معماری

هما ایرانی بهبهانی

استادیار/ دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا/  مدعو دانشگاه تهران

محمدسعید ایزدی

استادیار/ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی/ دکتری شهرسازی

ملیحه باباخانی

دانشیار/ دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران/ دکتری جغرافیا

سید علی بدری

استادیار/ گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی/ دکتری معماری

کاوه بذرافکن

دانشیار/ دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین/ دکتری شهرسازی

ناصر براتی

استادیار/ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر/ دکتری عمران

بهنود برمایه ور

دانشیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آزیتا بلالی اسکویی

استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا بمانیان

دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

علیرضا بندرآباد

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ناصر بنیادی

استادیارگروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

آرمین بهرامیان

استاد شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

مصطفی بهزادفر

استادیار گروه معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

حامد بیتی آیدنلو

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،

وحید بیگدلی راد

دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

حمیدرضا پارسی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گروه معماری - واحد تبریز

محمد رضا پاکدل فرد

دانشیار و عضو هیات علمی گروه آموزشی مرمت و احیای بناها و محوطه ها. دانشکده حفاظت. دانشگاه هنر اصفهان.

بهنام پدرام

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

موسی پژوهان

استاد تمام طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا پورجعفر

استادیار دانشکده هنر و معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

محمود پورسراجیان

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

حسن علی پورمند

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

حسین پورمهدی قائم مقامی

استادیارگروه معماری، دانشگاه آیت اله بروجردی، بروجرد، لرستان، ایران

سپیده پیمانفر

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

عباس ترکاشوند

استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

سمانه تقدیر

استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر تقوایی

استادیار گروه صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

بهاره تقوی نژاد

دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

کتایون تقی زاده آذری

استادیار و عضو هیات علمی عضو گروه معماری دانشگاه ارومیه

ناصر ثبات ثانی

استادیار و عضو گروه تخصصی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

آرش ثقفی اصل

مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران

غلامرضا جاپلقی

استادیار دانشکده معماری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

سمانه جلیلی صدرآباد

استادیار گروه معماری، دانشگاه پیام نور تهران

حیدر جهان بخش

استادیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

عباس جهانبخش

دانشیار گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

حمیدرضا جیحانی

استادیار و عضو هیأت علمی گروه معماری دانشکده معماری وهنر دانشگاه کاشان

محمدرضا حاتمیان

استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

امین حبیبی

استاد، دانشکده شهرسازی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

سید محسن حبیبی

دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

کیومرث حبیبی

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

میترا حبیبی

استاد و عضو رسمی هیئت علمی دانشکده‌ی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

سید بهشید حسینی

مربی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ایلخچی

مسعود حق لسان

دانشیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

سعید حقیر

استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

پانته‌آ حکیمیان

عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

تکتم حنایی

استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

وحید حیدرنتاج

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه زابل

ابوالفضل حیدری

استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

مجید حیدری دلگرم

پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

امیرحسن یزدان نیاز

استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سید مهدی خاتمی

استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان. رشت. ایران

مژگان خاکپور

دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مهدی خاکزند

استادیار و عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

حسن خاکسار

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

آزاده خاکی قصر

استادیار گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران

مرجان خان محمدی

استادیار و مدیرگروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ارومیه

مرتضی خسرونیا

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

سید محمدرضا خطیبی

استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

احمد خلیلی

دانشیار گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

احمد دانائی نیا

استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه خلیج فارس بوشهر

پویا دولابی          

دانشیار گروه معماری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

محمدمنان رئیسی

عضو هیات علمی و سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

غزال راهب

استادیار گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

رضا رحیم نیا

استادیار گروه جغرافیا-آمایش سرزمین دانشگاه یزد

حجت اله رحیمی

استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران

روح اله رحیمی

استادیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سینا رزاقی

استادیارپردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

نعیمه رضائی

استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

محمد رضایی ندوشن

استادیار گروه معماری منظر و بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

نیلوفر رضوی

پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران.

ندا رفیع زاده

استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تریت مدرس، تهران، ایران

مجتبی رفیعیان

استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

محسن رفیعیان

استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

احسان رنجبر

استادیار گروه فناوری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

امید رهایی          

استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

مریم روستا          

استادیار گروه معماری، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

افسانه زرکش

دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

بهادر زمانی

دانشیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

مهدی زندیه

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

علی اکبر سالاری پور

دانشیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

حسن ستاری ساربانقلی

دانشیار طراحی شهری ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

حسن سجادزاده

دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

رحیم سرور

استادیار گروه معماریدانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز، ایران

پریا سعادت جو

دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

زهرا سادات سعیده زرآبادی

پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.

مهدی سعیدی

استادیار دانشکده علوم گردشگری- مؤسسه آموزش عالی حکیم جرجانی- گرگان- ایران

مهدی سقایی

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز. ایران.

حسین سلطان زاده

استادیار گروه معماری ،دانشکده معماری وشهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

جمال الدین سهیلی

استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

کیانوش سوزنچی

استادیار و عضو هیت علمی گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

پیونیک سیمونی

استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

عباسعلی شاهرودی

استادیار و عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشکده فنی و مهندسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مهنوش شاهین راد

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

احمد شاهیوندی

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه شهید چمران اهواز

مهران شبانکاری

استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اهر، اهر، ایران

اسداله شفیع زاده

استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد رودهن، رودهن، تهران، ایران

کاوه شکوهی دهکردی

دانشیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

امیر شکیبامنش

استادیار، دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران

فتح اله شمسایی زفرقندی 

دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

پویان شهابیان

استادیار و عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

علی شهابی نژاد

دانشیار گروه معماری دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

یاسر شهبازی

استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاداسلامی، بروجرد، ایران

علیرضا شیخ الاسلامی

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

رعنا شیخ بیگلو

استاد گروه شهرسازی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

اسماعیل شیعه

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عباس شیعه

دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حمید رضا صارمی

استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معماری وشهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

ندا سادات صحراگرد منفرد

استادیار گروه شهرسازی- دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

سیدعلی صفوی

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

الهام ضابطیان

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

بابک عالمی

استادیار گروه معماری موسسه آموزش عالی حکمت

زهرا عباسی

استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

حجت اله عبدی اردکانی

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

پرستو عشرتی

استاد (پروفسور) گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

حمید رضا عظمتی

استادیار گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

جلال عظیمی آملی

استادیار گروه معماری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

لیلا علی پور         

دانشیار گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

علی عمرانی پور

استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد امام (ره)

محمد مهدی غیایی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

مهدی فاطمی

دانشیار گروه مرمت دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

استادیار و عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

حمیدرضا فرشچی

استاد تمام دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا فلاحی

دانشیار گروه آموزشی علم و فناوری معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

ریما فیاض

استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی

صلاح الدین قادری

استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سیدهادی قدوسی فر

استادیار گروه منظر (هنرهای کاربردی)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

مهشید قربانیان

دانشیار گروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

محمد باقر قهرمانی

استادیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران

هومن قهرمانی

استادیار و عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

خشایار کاشانی جو

دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

حامد کامل نیا

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، تهران، ایران.

غلامرضا کامیار

استادیار گروه مرمت، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدباقر کبیرصابر

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

لیلا کوکبی

عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

منصوره کیان ارثی

استادیار گروه معماری، ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.

مریم کیایی

استاد گروه معماری،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران

یوسف گرجی مهلبانی

استاد گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران

محمود گلابچی

مربی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران

نصرت اله گودرزی

استادیار گروه تخصصی معماری و مرمت، دانشکده عمران، معماری و هنر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

راضیه لبیب زاده

دانشیار طراحی شهری، گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

آزاده لک

مربی گروه آموزشی هنر، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

بهزاد محبی

دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

مریم محمدی       

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

آزاده محمودی

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

محمد مهدی محمودی

دانشیار و عضوهیات علمی  گروه معماری دانشگاه آزاد تهران شمال

مهناز محمودی زرندی

استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

هادی محمودی نژاد

استادیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

لیلا مدقالچی       

دانشیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

رامین مدنی

استادیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

حسین مدی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ابوالفضل مشکینی

دانشیار گروه معماری دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

قاسم مطلبی

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه فردوسی مشهد

حسین معروفی

عضو هیات علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

صدیقه معین مهر

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

سید حسین معینی

استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده معماری وشهرسازی، گروه معماری، قزوین، ایران

فرشاد مفاخر

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

سید مجید مفیدی شمیرانی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

بهزاد ملک پور اصل

عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

آیدا ملکی

استادیار و عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

بهروز منصوری

استادیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

سیدامیر منصوری

دانشیار دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران

حسین منصوریان

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

حافظ مهدنژاد

استادیار گروه آموزشی علم و فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

مجتبی مهدوی نیا

استادیار گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد

سارا مهدیزاده

دانشیار گروه مرمت ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

فاطمه مهدی زاده سراج

استاد گروه فناوری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

جمال الدین مهدی نژاد

استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی خیام مشهد

آیدا مهربان

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

محمدرضا مهربانی گلزار

استادیار گروه آموزشی معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد

محمد مهوش

استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

سجاد موذن

دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

سید یعقوب موسوی

استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

میرسعید موسوی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان

صلاح الدین مولانایی

دانشیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

کورش مومنی

دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سعید میرریاحی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بجنورد

سید مهدی میرهاشمی

استادیار گروه مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

شهریار ناسخیان

دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

مهین نسترن

دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

طاهره نصر

استادیار گروه معماری، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، فیروزآباد، فارس، ایران

محمدعلی نعمتی

عضو هیئت علمی و رییس بخش معماری و طراحی محیط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ایران

شعله نوذری        

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

مجتبی نوراللهی

استادیار گروه معماری منظر و بازسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

سعید نوروزیان ملکی

استادیار گروه معماری ، دانشکده معماری و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد نور، نور، مازندران

سیامک نیری فلاح

استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

نیلوفر نیکقدم

استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول،دزفول،ایران

بهزاد وثیق

استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

رزا وکیلی نژاد

استادیار دانشکده مرمت،دانشگاه هنر اصفهان

نیما ولیبیگ

دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

عباس یزدانفر

دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

منصور یگانه