نویسنده = Somayeh Jalili Sadrabad
تعداد مقالات: 1
1. In the Face of Gentrification: Case Study of Tehran (Behjatabad Neighborhood)

دوره 6، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 201-209

Somayeh Jalili Sadrabad؛ Amirhasan Yazdanniyaz؛ Samaneh Jalili Sadrabad