نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر طی نامه شماره 96572/11/3/89 مورخ 1389/11/30 از دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، رتبه علمی _ پژوهشی گرفت. در این نشریه مقالات علمی _ پژوهشی با موضوعات معماری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به چاپ می‌رسند.

Open Access

Quarterly Publication

 

دسترسی به اطلاعات و دانلود Fulltext مقالات در این نشریه رایگان است.

این فصلنامه هم‌اکنون در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود :

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 1-165 

مقاله پژوهشی

1. تعیین جهت بهینه در ساختمان‌های اداری اقلیم سرد، مورد مطالعاتی: شهر کرمانشاه

صفحه 1-9

مریم انصاری‌منش؛ نازنین نصراللهی؛ محمدجواد مهدوی‌نژاد


2. تأثیر معماری ایران بر بناهای آرامگاهی در عصر سلجوقیان رم

صفحه 11-23

ندا بلانیان؛ حسین سلطانزاده؛ شروین میرشاهزاده


3. شناخت عناصر سایه‌انداز در مسکن سنتی دزفول

صفحه 25-41

محسن تابان؛ محمد مهرکی‌زاده؛ سارا نجاران


6. نقش زمان در شکل‌گیری سطوح مختلف معانی مکان

صفحه 65-75

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ بهاره شهروز


9. سنجش اجتماع‌پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه‌های شناختی و نقشه‌های پیکره‌بندی فضایی

صفحه 99-109

سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ احمد حیدری؛ امیرمحمد فرخی؛ حسن سجادزاده


11. خوانش قصه‌های جامعه از متن فضای شهری: تقویت و تداوم حس مکان

صفحه 119-129

مهنوش شاهین‌راد؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر


12. سنجش نقش خاطره جمعی در فرآیند احیای خانه‌ها و بافت قدیمی ساغریسازان رشت

صفحه 131-144

محمود عنانهاد؛ حمزه غلامعلی‌زاده؛ فرزانه اسدی ملک‌جهان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر مصطفی بهزادفر

شاپا چاپی
2008-5079
شاپا الکترونیکی
2538-2365