نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر طی نامه شماره 96572/11/3/89 مورخ 1389/11/30 از دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، رتبه علمی _ پژوهشی گرفت. در این نشریه مقالات علمی _ پژوهشی با موضوعات معماری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به چاپ می‌رسند.

Open Access

Quarterly Publication

 

دسترسی به اطلاعات و دانلود Fulltext مقالات در این نشریه رایگان است.

این فصلنامه هم‌اکنون در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود :

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 1-303 

15. مروری بر تعاریف و روش‌های محاسبه‌ شاخص ضریب دید به آسمان

صفحه 207-223

عبدالحسین ظریفیان مهر؛ لعلا جهانشاهلو؛ بهلول علیجانی؛ حسین ذبیحی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر مصطفی بهزادفر

مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-5079
شاپا الکترونیکی
2538-2365