نویسنده = محمدجواد مهدوی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نحوه کیفیت ورود فناوری در تاریخ معماری مدرن

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-14

الهام پرویزی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدرضا بمانیان


2. گونه شناسی انواع و مشخصات فنی رف های نوری

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 91-103

فهیمه معتضدیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد