نویسنده = سید مصطفی جلیلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی طرح جشنواره گردشگری نوروزی تهران قدیم با مدل مدیریت کیفیت یکپارچه در مقاصدگردشگری

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 205-214

سید مصطفی جلیلی؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی