نویسنده = اصغر فهیمی‌فر
تعداد مقالات: 1
1. ارائه طرح مجتمع اخلاصیه هرات (880 - 886 ه.ق.)

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 97-109

مریم طلایی؛ وحیده عفیفی؛ اصغر فهیمی‌فر