کلیدواژه‌ها = معماری سرآمد
تعداد مقالات: 3
1. الگوریتم سی‌گَن در تولید نقشه حرارتی جانمایی فضایی در طراحی معماری

دوره 13، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 131-142

مرتضی رهبر؛ محمد جواد مهدوی‌نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ آمیرحسین دوائی مرکزی