کلیدواژه‌ها = اولویت‌های مهارتی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی اولویت‌های مهارتی نظام آموزشی دوره کارشناسی معماری (مقایسه تطبیقی در ده دانشکده معماری تراز اول ایران و جهان)

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 125-140

علی عسگری؛ سید محمدرضا نصیر سلامی؛ حسین سلطان زاده؛ هاشم هاشم نژاد شیرازی