نویسنده = ندا پاکاری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی جزئیات مناسب بام سبز برای کاهش مصرف انرژی ساختمان

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 141-151

مهناز محمودی زرندی؛ ندا پاکاری