کلیدواژه‌ها = مرکز توان‌بخشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش محیط کالبدی معماری بر درمان اختلال اوتیسم در کودکان 4 تا 10 سال در شهر ارومیه

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 153-166

مهروش کاظمی شیشوان؛ سپیده شریف خواچه پاشا