نویسنده = Faezeh Mohammadi Haji Abadi
تعداد مقالات: 1
1. Comparative Analysis of Baroque and Rococo in Interior Decoration of the Masudieh Complex & Qavam Al-Saltaneh Building

دوره 6، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 77-91

Faezeh Mohammadi Haji Abadi؛ Ali Asghar Fahimifar؛ Hasanali Pourmand