کلیدواژه‌ها = ایران
چالش‌های پیش روی نواحی نوسازی‌شده در ایران با تاکید بر شکل‌‌گیری پدیده اعیان‌‌سازی

دوره 15، شماره 41، اسفند 1401، صفحه 211-225

10.22034/aaud.2023.299538.2530

محمدرضا پورجعفر؛ سمیه جلیلی صدرآباد؛ زینب نیک‌پور


تبیین معیارهای سنجش «هویت» در بررسی تطبیقی سیر تحول معماری معاصر کشورهای هند، ژاپن و ایران

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 1-11

فهیمه اسمعیلی؛ امید دژدار؛ محمدمهدی زبرجدیان