کلیدواژه‌ها = Shiraz
تعداد مقالات: 3
1. Historical Analysis of the Role of Bazaar on the Formation of Iranian Islamic Urban Forms; Case Study: Shiraz, Iran

دوره 12، شماره 26، بهار 1398، صفحه 89-101

Ali Reza Sadeghi؛ Mehdi Khakzand؛ Sina Jangjoo


2. The Impact of Built Environment on Walkability, Case Study: North-West of Shiraz

دوره 8، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 105-117

Hossein Bahrainy؛ Hossein Khosravi؛ Fatemeh Aliakbari؛ Farnaz Khosravi