کلیدواژه‌ها = معماری معاصر
تعداد مقالات: 3
1. خوانش طرح‌واره نمای ساختمان‌های شهری معاصر تهران در دوره پهلوی اول و دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

سارا فردپور؛ فریبرز دولت آبادی؛ محمدجواد مهدوی نژاد


2. الگوریتم سی‌گَن در تولید نقشه حرارتی جانمایی فضایی در طراحی معماری

دوره 13، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 131-142

مرتضی رهبر؛ محمد جواد مهدوی‌نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ آمیرحسین دوائی مرکزی


3. تأمّلی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 143-152

عبدالحمید نقره کار؛ کریم مردمی؛ محمدمنان رئیسی