کلیدواژه‌ها = روان شناسی محیط
اصول سازماندهی مؤثر بر ایجاد تصاویر ذهنی بینندگان در باغ شاهزاده ماهان

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 79-90

فاطمه شبخ اسدی؛ مرضیه کاظم زاده؛ هاشم هاشم نژاد


نقش محیط های ساخته شده در سلامت روان

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 101-109

مریم طباطبائیان؛ مینا تمنایی


تحلیلی بر ویژگی های محیط در نظریه شخصیت اریکسون

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 41-50

علی عمرانی پور؛ اصغر محمدمرادی