نویسنده = حمید ماجدی
تعداد مقالات: 8
1. رویکرد نشانه‌شناختی به تحلیل فرم در معماری معاصر

دوره 13، شماره 30، بهار 1399، صفحه 139-149

مرجان صابونچی؛ حسین ذبیحی؛ حمید ماجدی


3. برنامه‌ریزی راهبردی در بستر نهادگرایی، نظریه‌ای برای عمل

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 319-328

مریم دانشور؛ علی غفاری؛ حمید ماجدی


4. کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی محله‌ پیاده‌محور، مورد مطالعاتی: محله‌ امامزاده یحیی تهران

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 237-249

حمید ماجدی؛ زهرا‌سادات سعیده زرآبادی؛ بهاره ایمان‌پور


6. شناسایی و اولویت بندی معیارها و شاخص های مؤثر در فرآیند تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری در ایران

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 183-197

آرش ثقفی اصل؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی


7. نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 269-277

طاهره نصر؛ حمید ماجدی