کلیدواژه‌ها = Satisfaction
تأثیر پیکربندی فضایی خوابگاه‌های دانشجویی بر ترجیحات فضایی دانشجویان

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 209-223

محمد تقی نظرپور؛ احمد حیدری؛ مرضیه سلیمی


تعیین رابطه حس‌تعلق و شاخصه‌های اجتماعی آن، نمونه موردی: روستای زیارت در گلستان

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 11-21

علی امامی؛ مهرنوش بازدار؛ ملیحه صفری؛ رامونا فرحناکی


An Investigation of the Effective Factors on Yusef Abad Residents’ Satisfaction in Shafagh Park

دوره 10، شماره 18، خرداد 1396، صفحه 47-57

Nazanin Habibpour Kouchaki؛ Seyed-Bagher Hosseini؛ Seyed-Abbas Yazdanfar؛ Saeid Norouzian-Maleki


تأثیر کیفیت بازشوها در رضایتمندی از محرمیت در مجموعه های مسکونی، نمونه موردی: مجموعه مسکونی شوشترنو

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 157-168

هاشم هاشم نژاد؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ امین اله احدی


Subjective Assessment of Urban Quality of Life Indices, Case Study: Yazd , 2011-2012

دوره 8، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 165-175

Saeedeh Shoja؛ Seyyed Komeyl Salehi؛ Ramin Ansari


میزان رضایتمندی ساکنان محله نارمک از فضاهای باز و تسهیلات عمومی محیط مسکونی

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 45-59

حسام جواهرپور؛ سیدباقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی