کلیدواژه‌ها = ادراک محیطی
تعداد مقالات: 4
3. مطالعه مؤلفه‌های شکل‌دهنده کیفیت معنایی- ادراکی محیط، مورد مطالعاتی: محله قطارچیان سنندج

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 111-124

ارسلان طهماسبی؛ هوشمند علیزاده؛ پرویز اصلانی


4. تبیین مؤلفه‌های هویت کالبدی شهر سنتی ایرانی

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 231-246

طاهره نصر