نویسنده = جهانشاه پاکزاد
پالت رنگی، تکنیک طراحی منظر رنگی شهرها

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 163-172

جهانشاه پاکزاد؛ کاوه عین اللهی


بررسی آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 121-132

جهانشاه پاکزاد؛ عاطفه مجتبی زاده؛ رضا احمدیان