درباره نشریه

نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر طی نامه شماره 96572/11/3/89 مورخ 1389/11/30 از دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، درجه عنوان علمی- پژوهشی را دریافت نموده است. در این نشریه مقالات علمی-پژوهشی با موضوعات معماری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به چاپ می‌رسند.

ثبت مقاله در این نشریه هزینه‌ای دربرنداشته و رایگان است، اما فرآیند انجام داوری شامل داوری اولیه (مشابهت یابی فارسی و ارزیابی اولیه)،  مبلغ 800000 ریال یا هشتاد هزار تومان و داوری نهایی مبلغ 3000000 ریال یا سیصد هزار تومان می‌باشد که باید به شماره حساب 3642896171 به نام مصطفی بهزادفر بانک تجارت و یا شماره کارت 4871-4629-8310-5859 بانک تجارت به نام مصطفی بهزادفر واریز و اسکن فیش پرداختی به ایمیل نشریه به آدرس aaud.journal@gmail.com ارسال شود. در صورتی که نظر داوران درباره رد یا پذیرش مقاله یکسان نباشد و نظر داور سوم ضروری باشد؛ برای داوری سوم از نویسنده مبلغ 800000 ریال معادل هشتاد هزار تومان اخذ می­ شود.

همچنین افرادی که با یکی از افراد هیئت تحریریه نشریه آرمانشهر که اسامی آن­ ها در سایت ذکر شده است، مقاله داشته باشند؛ بایستی با نشریه در مورد پرداخت هزینه تماس حاصل فرمایند.

 

ضمناً شایان ذکر است که هزینه صفحه ­آرایی و چاپ و اخذ DOI، یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد.