نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر طی نامه شماره 96572/11/3/89 مورخ 1389/11/30 از دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، رتبه علمی _ پژوهشی گرفت. در این نشریه مقالات علمی _ پژوهشی با موضوعات معماری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به چاپ می‌رسند.

Open Access

Quarterly Publication

 

دسترسی به اطلاعات و دانلود Fulltext مقالات در این نشریه رایگان است.

این فصلنامه هم‌اکنون در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود :

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 34، بهار 1400، صفحه 1-247 

مقاله پژوهشی

1. مدل تحلیل فرآیند آموزش طراحی معنامحور مسکن با کاربست رویکرد نشانه شناختی

صفحه 1-11

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور


7. بررسی و تحلیل حق شُفْعه در فروش اجزای کاشانه‌ها

صفحه 91-100

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر مصطفی بهزادفر

مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی