بانک ها و نمایه نامه ها

نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر هم‌اکنون در پایگاه‌های زیر نمایه می‌باشد. در ضمن این نشریه در روند پیگیری رتبه ISI  نیز می‌باشد.